Gemeente Enschede
Broodkruimel snellink

Batavierenrace

Details

Oorspronkelijke datum bijdrage: 2/11/2020
Categorie: sport
Locatie: Enschede, De Hems 10
 
231 weergaven
 

Locatie op kaart

Batavierenrace

De Batavierenrace is een estafetteloop over 175 kilometer, waarbij lopers van een team elkaar over 25 etappes aflossen en de teams onderling de strijd aangaan. De ‘BATA’ vindt elk jaar in het laatste weekend van april plaats, in de nacht van vrijdag op zaterdag.
Het parcours loopt van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de Universiteit Twente in Enschede en duurt zo’n 18 uur. De editie van 2013 startte bij het Sportcentrum van de RUN, waarna de lopers in het donker hun weg vervolgden door Duitsland, de Achterhoek en Twente om bij de campus van de UT te finishen. De Batavierenrace geldt als grootste estafetteloop ter wereld. Na de wedstrijd volgt het Batavierenfeest, dat altijd op de Campus van de UT gevierd wordt. Dit evenement is het grootste studentenfeest van Nederland.
De meeste deelnemers alsook een groot deel van de organisatoren zijn studenten van universiteiten en HBO instellingen. Zij komen vooral uit de 12 universiteitssteden die Nederland telt, maar teams uit andere Europese universiteitssteden doen ook mee. Om de competitie tussen de universiteiten aan te wakkeren, is naast het algemene klassement ook een competitie opgezet om de beste teams van universiteiten tegen elkaar te laten lopen. De competitie wordt sinds 2007 door de Studenten Sport Nederland (SSN) erkend als Nationaal Studenten Kampioenschap.
Naast studenten doen ook professionele lopers mee, die de BATA als serieuze training zien en een goede tijd willen neerzetten.

Geschiedenis
De Batavierenrace wordt gelopen vanaf 1973, dus in 2013 vond de 41 editie plaats. Het evenement geniet steeds meer landelijke en internationale bekendheid. Er staan zelfs meer dan 100 teams (2000 mensen) op de reservelijst.
De allereerste Batavierenrace volgde de route van de Batavieren, wat betekende dat de deelnemers van Nijmegen naar Rotterdam liepen. Dit bleek in de praktijk meer een soort hindernisrace te zijn, want de lopers moesten te vaak een pontje pakken om echt goed door te kunnen lopen. Bij de eerstvolgende keer werd Enschede de eindbestemming en sindsdien zijn beide universiteitssteden bij dit evenement blijven samenwerken. De naam Batavierenrace bleef ondanks de veranderde bestemming ongewijzigd. Het vertrekpunt is Nijmegen en het eindpunt is Enschede, waar ook het eindfeest altijd gehouden wordt. Sinds 2007 wordt de Batavierenrace door de SSN als Nationaal Studenten Kampioenschap erkend. Vanaf 2013 wordt onder de noemer BATA 4 Life met het Koningin Wilhelmina Kankerfonds (KWF) samengewerkt.

Aantal aanwezigen/belangstellenden
Het evenement telt 8.500 deelnemers ofwel 350 teams en zit daarmee aan de top van zijn logistieke mogelijkheden. Ruim 100 teams ofwel 2.000 hardlopers staan op de reservelijst. Het eindfeest op de UT wordt door 11.000 - 14.000 mensen bijgewoond.
De organisatiecommissie bestaat uit 10 studenten, die een jaar lang full time met de organisatie van de race belast zijn. Naast deze organisatiecommissie (ook wel het bestuur genoemd) zijn er 60 tot 80 vaste medewerkers, die verdeeld over 9 commissies ook het hele jaar full time met voorbereidingen bezig zijn. Tijdens het loopweekend schaalt deze organisatie op naar zo’n 600 mensen.
Ook logistiek is de Batavierenrace een grote operatie, waarvoor 350 busjes, honderden motoren en tientallen vrijwillige artsen ingeschakeld worden. De busjes worden in een wijde kring rond Enschede en Nijmegen ingehuurd, tot aan Amsterdam toe. In grote delen van Nederland zijn dat weekend geen busjes meer te huren.

Betrokken partijen
De Batavierenrace is een estafetteloop voor en door studenten. Verdeeld naar studierichtingen gaf de editie van 2013 het volgende beeld. 52% van alle lopers volgt een technische studie. Met 27% zijn ook studenten geneeskunde sterk aanwezig , terwijl economiestudenten met 13% de derde plaats innemen. De resterende 8% vertegenwoordigt studenten uit alle andere studierichtingen.
Lang niet alle lopers komen uit Nijmegen of Enschede, maar met 1.785, respectievelijk 2.040 mensen leveren die steden wel de meeste deelnemers. Studentensteden die volgen zijn achtereenvolgens Groningen (935), Eindhoven (850), Utrecht (595), Amsterdam en Maastricht (beide 510), Wageningen (340), Rotterdam, Delft en Tilburg (met alle drie 255 deelnemers) en Leiden (170).
Er wordt met veel partijen samengewerkt. Met het KWF is de meerjarige sponsorcampagne BATA 4 Life opgezet. Men werkt ook samen met Enschede Promotie, die onder meer de vergunning regelt.

Verhouding subsidie- en sponsorgelden versus eigen inkomsten
De organisatie van de Batavierenrace werft zelf sponsoren. Met brochures en andere middelen wijst men er op, dat de race uitgelezen mogelijkheden biedt om de naamsbekendheid te vergroten of een specifieke doelgroep te bereiken. De organisatie biedt sponsoren een scala aan mogelijkheden. De voornaamste sponsors zijn Studenten Uitzendbureau SUSA, relatiebureau E-matching, Eurosport Borne en technische bedrijven als Demcon en VDLetg. Het universiteitsfonds van de UT int de gelden voor Bata 4 Life. In het jaarlijkse deelnemersboekje wordt een overzicht van alle sponsoren gegeven.

Eigen waardering
De Batavierenrace is volgens de organisatoren de grootste estafetteloop ter wereld. De BATA leeft in de harten van talloze studenten en oud-studenten. Vele lopers doen meermaals aan het evenement mee. Daarna wordt het een speciale herinnering, die het hele verdere leven gekoesterd wordt. Voor de organisatoren geldt dat het opzetten van een dergelijk evenement bijdraagt aan hun persoonlijke groei. De opgedane ervaring - samenwerken, plannen, contacten leggen, doelgericht werken - kan elders worden toegepast en verhoogt de marktwaarde als men de arbeidsmarkt betreedt. De BATA truien en jacks, die organisatoren van de race dragen, worden als herinnering en kwaliteitskeurmerk gekoesterd en liefst nog jaren gedragen. Hoewel de Batavierenrace in Nijmegen zijn oorsprong heeft, leeft het in Enschede meer. Niet alleen vindt hier het eindfeest plaats, maar ook de organisatie is in Enschede gevestigd en het aantal deelnemers uit Enschede is altijd groter, dan uit Nijmegen.

Instandhouding erfgoed
De Batavierenrace kent een bestuur (organisatiecommissie) van 10 studenten, die een jaar lang met de organisatie van de race belast zijn. Omdat het een jaar duurt voor iemand de organisatie onder de knie heeft, was het tot 2012 gebruikelijk dat studenten twee jaar achtereen de organisatie van het evenement verzorgden en hun studie daarvoor onderbraken. Met het huidige studieregime kan dat niet meer en is het bestuurswerk (c.q. de studieonderbreking) tot één jaar teruggebracht. Naast dit bestuur zijn er 60 – 80 vaste medewerkers, die verdeeld over 9 commissies ook het hele jaar met de voorbereidingen bezig zijn. Tijdens het loopweekend schaalt de organisatie op naar zo’n 600 mensen.

Ervaren knelpunten
De organisatie betwijfelde of studenten, die het voorgaande jaar niet bij de BATA betrokken waren, dit evenement in één keer goed zouden kunnen organiseren. Doordat de tientallen vrijwilligers in de subcommissies en het overkoepelende bestuur ervaring meebrengen en de continuïteit waarborgen, bleek deze vrees ongegrond. Het grootste knelpunt ligt in de populariteit van het evenement, dat met de huidige omvang aan zijn logistieke plafond zit en niet meer kan groeien.

Publicitei
In 2013 is de race op 27 april gelopen, wat publicitair nadelig was, omdat alle media vooruitblikten op de aanstaande troonswisseling van 30 april. Zeker omdat met Bata 4 Life voor het eerst met het KWF werd opgetrokken, was dit jammer.

​​​​​​​Auteur/bron
Immaterieel Erfgoed in Enschede. Cement van een hybride stad. (IJsselacademie - Bureau Siebe Rossel, april 2014)

  • Geplaatst door
  • Auteur

    Immaterieel Erfgoed in Enschede. Cement van een hybride stad. (IJsselacademie - Bureau Siebe Rossel, april 2014)

Annotaties

0 annotaties
Er zijn nog geen annotaties op dit item