Gemeente Enschede
Broodkruimel snellink

Military Boekelo

Details

Oorspronkelijke datum bijdrage: 2/11/2020
Categorie: sport
Locatie: Boekelo
 
255 weergaven
 

Locatie op kaart

Military Boekelo

Kernwoorden voor de Military Boekelo-Enschede zijn topsport, business en pleasure. De Military is één van de grootste hippische topsportevenementen van Nederland en geldt tevens als één van de beste Military’s ter wereld. Uit de hele wereld komen topruiters in het tweede weekend van oktober naar Boekelo om aan de wedstrijd deel te nemen. Ook bezoekers komen uit binnen- en buitenland. Naast sportliefhebbers zijn dit ook zakenlieden, politici en bestuurders. De sponsors van de Military ontvangen gezamenlijk meer dan 20.000 relaties. Voorafgaande aan de Military wordt de Business Week gehouden, die 4.000 congresgangers en 30 bijeenkomsten en symposia telt. Om de Military tot een succes te maken, zijn ruim 1.400 vrijwilligers en medewerkers bij dit evenement actief.

Topsport
Met een keur aan internationale topruiters en een technisch hoogstaand parcours dwars door het Twentse landschap behoort de Military Boekelo–Enschede tot de wereldtop. De Military is een samengestelde wedstrijd, waarbij ruiters op diverse onderdelen de strijd met elkaar aangaan. Het bekendste onderdeel is de cross-country. Dit is een uithoudingsproef, waarbij de paarden zo snel mogelijk over een open terrein draven waarin kunstmatige hindernissen als boomstammen, sloten en waterbakken zijn opgeworpen. De ruiters hebben de Military Boekelo herhaaldelijk uitgeroepen tot beste ter wereld.

Business

De Military geldt als één van de grootste evenementen van Nederland om zakenpartners, politici en bestuurders van onderwijs- en onderzoeksinstellingen te ontmoeten. Naast een informele en heel gemoedelijke ambiance beschikt het evenement in de week voorafgaand aan de wedstrijd over ruim 10.000 vierkante meter congresruimte. De organisatoren van de Military Boekelo–Enschede werken samen met vele onderwijsinstellingen, (overkoepelende) sportorganisaties en bedrijven in Twente.

Pleasure
Niet alleen de wedstrijd is een grote trekpleister.Er zijn prachtige wandeltochten mogelijk en op de Herfst Fair kunnen de nieuwste fashion- en lifestyle-trends worden ontdekt. Onder het genot van drank, spijzen en muziek verleiden ruim 100 standhouders de bezoekers met exclusieve sieraden, auto’s, kunst, mode en wellness. “Mensen blijven hier niet de hele dag naar ruitersport kijken of aan een tafeltje zitten. Je kunt hier met je gezin heerlijk rondlopen in het mooiste deel van Twente, dwars door 55 hectare natuurgebied en landschappen waar je normaal niet mag komen. Bezoekers komen voor de bijzondere sfeer die de Military biedt en niet voor de paardensport alleen. Deze sport doordringt wel alles, want als dat niet het geval zou zijn, dan zouden we onszelf kannibaliseren. De sport moet door alles heen herkenbaar blijven,” meent bestuursvoorzitter Robert Zandstra.

Geschiedenis en historische achtergrond
Veertig jaar geleden organiseerden enkele lokale paardensportliefhebbers hun eerste samengestelde wedstrijd in het Twentse landschap. Het werd een gemoedelijk, gezellig en spannend evenement. Dit karakter bleef behouden toen de Military van Boekelo uitgroeide tot een internationaal festijn, dat jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers trekt. Behalve voor de wedstrijd komen zij om te netwerken, te handelen, te wandelen, en om in een feestelijke ambiance inkopen te doen, te eten en te drinken.

Aantal aanwezigen/belangstellenden
De Military trok volgens steeds herhaalde berichten jaarlijks 80.000 bezoekers. Zandstra plaatste hier bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter vraagtekens bij, liet de bezoekers precies tellen en kwam op 60.000 uit. “Dan roept de krant direct, dat de Military last heeft van de crisis, maar dat is niet zo. Veel organisaties en organisatoren van evenementen hebben de neiging om hun eigen enthousiasme te vertalen naar torenhoge bezoekersaantallen, maar daarmee houden ze zichzelf een worst voor. Om succesvol te opereren en bij te sturen, moeten metingen nauwkeuriger zijn dan nu vaak het geval is.”

Betrokken partijen
Het is ondoenlijk alle bij de Military betrokken partijen in kort bestek op te sommen. Het evenement heeft om te beginnen de medewerking nodig van overheden en grondeigenaren. Voorts zijn er alleen al zo’n 1.400 medewerkers, die een pasje dragen. Hiervan zijn ruim 900 mensen direct bij de Military betrokken. Onder hen bevinden zich honderden vrijwilligers, variërend van voetbalsupporters tot het Hoofd Beveiliging, en van studenten tot mensen van de Kamer van Koophandel of raadsleden van de gemeente Enschede. Verder zijn er ca. 500 mensen die zorgdragen voor onder meer het transport en de catering, om nog maar te zwijgen over de mensen die sportieve truien, laarzen en andere zaken verkopen, die met het buitenleven worden geassocieerd. Het uitzendbureau In Person vangt al deze mensen op en er verschijnt jaarlijks een speciaal medewerkersboekje met namen, telefoonnummers en standplaatsen, zodat iedereen zelfstandig zijn weg kan vinden op het terrein en in de organisatie.

Zandstra noemt voorts de zeer constructieve relatie met de dierenbescherming. “We krijgen elk jaar de best mogelijke rapporten. We hebben hier de beste ruiters van de wereld met de duurste paarden rondlopen. Wie in onze stallen gaat kijken, zal daar ontspannen paarden aantreffen, die volkomen op hun gemak zijn. We kunnen niet anders dan deze paarden de best denkbare verzorging geven.” “De Military biedt een podium aan de speerpunten van het in Twente c.q. Enschede gevoerde beleid: economie, kennis, innovatie, onderwijs, cultuur, recreatie, toerisme. Vertegenwoordigers van deze terreinen ontmoeten elkaar bij de Military, die de ontwikkelingen op deze beleidsgebieden daarmee stimuleert en kruisbestuivingen mogelijk maakt. Zo heeft het Nederlands Symfonieorkest hier zo’n 25 optredens voor een groot publiek verzorgd.

Dit soort kruisbestuivingen verrijkt de Military, terwijl dit evenement de ontwikkelingen in Twente stimuleert,” aldus Zandstra. “Met alleen al op zaterdag zo’n 20.000 uitgenodigde relaties behoort de Military in Boekelo tot de allergrootste relatie-evenementen in Nederland. Wij zijn groter dan het tennistoernooi van ABN-AMRO. Voorts vinden er 30 congressen en symposia plaats, die 3.000 tot 4.000 mensen trekken. Hiertoe behoren ook congressen van de UT. Iedereen die je wil zien, krijg je hier te zien, want iedereen die er toe doet, wil hier gezien worden.”

Verhouding subsidie- en sponsorgelden versus eigen inkomsten
“Topsport en cultuur kunnen zichzelf niet bedruipen. Zeker de paardensport niet, die hiervoor echt te weinig populariteit geniet. Daarom kiest de Military voor een mix van topsport, business en pleasure. Business en pleasure zijn door hun ‘funding’ de levenslijnen van dit sportevenement,” aldus Zandstra.

Eigen waardering
“We moeten ons in Twente niet zelf een pluim op de hoed steken, maar vooral zorgen dat we buiten Twente een goede naam hebben. Dat de beste ruiters ter wereld ons in de afgelopen 10 jaar vijf keer tot beste Military ter wereld hebben uitgeroepen, is iets wat in Twente telt. De bevestiging moet van buiten komen, je moet ambassadeurs hebben, dan wordt je in Twente serieus genomen. Het feit dat elke internationale topruiter de Military van Boekelo een keer gereden wil hebben en er 80 ruiters op de wachtlijst staan, zegt veel over onze kwaliteit. Veelzeggend is ook dat de parcoursontwerper van de Military dezelfde is, als die van de Olympische Spelen,” meent Zandstra.

Instandhouding erfgoed en ervaren knelpunten
“Er zijn veel evenementen en er komen er steeds meer bij. De Military moet niet in de rij staan, maar voortdurend in beweging blijven om voorop te lopen. Dit betekent dat we kwaliteit moeten bieden en die kwaliteit voortdurend moeten verbeteren. Hierbij is cruciaal dat de Military financieel gezond is. Dat is het geval door de mix van topsport met business en pleasure. Alleen door financieel gezond te zijn kunnen we doorgaan met het voortdurend verbeteren van de kwaliteit. Als je moet overleven, ook al is het crisis, dan heb je geen tijd voor vernieuwing en verduurzaming. De Military heeft daar nu juist wel ruimte voor. We kiezen daarbij niet voor verdere groei; qua omvang heeft de Military zijn grens bereikt. Bij verdere groei zouden er teveel toeters en bellen bij komen en dan zou de topsport ondersneeuwen in de business en pleasure. Dat staat haaks op ons streven om de kwaliteit nog meer te verhogen. Voor het publiek komt die kwaliteit vooral tot uiting in de sfeer van het evenement. Die is ongedwongen, gemoedelijk, gastvrij en flexibel. Dat bereik je niet door een quasi ontspannen ‘laat maar waaien’ mentaliteit, want dan gaat het beslist mis. Je bereikt het wel door het evenement goed te organiseren. Bij een goede organisatie hou je tijd over om zelf ook te genieten. Dat straal je uit op de gasten, want die worden dan plezierig ontvangen. Wij promoten Twente met onze gastvrijheid, maar die is het resultaat van een goede organisatie.”

Publiciteit
De Military geniet veel media aandacht, regionaal, landelijk en internationaal. De publiciteitswaarde van het evenement wordt door de organisatie goed in de gaten gehouden en momenteel ingeschat op € 800.000,= tot € 1.000.000,=. Er wordt dan ook een serieus personeelsbeleid op gezet; alleen al voor het bedienen van de social media zijn 6 mensen fulltime in dienst.

​​​​​​​Auteur/bron
Immaterieel Erfgoed in Enschede. Cement van een hybride stad. (IJsselacademie - Bureau Siebe Rossel, april 2014)

  • Geplaatst door
  • Auteur

    Immaterieel Erfgoed in Enschede. Cement van een hybride stad. (IJsselacademie - Bureau Siebe Rossel, april 2014)

Annotaties

0 annotaties
Er zijn nog geen annotaties op dit item